×

JavaScript Patterns

Download Our FREE File!
Cách tiếp cận tốt nhất để phát triển ứng dụng bằng JavaScript là gì? Cuốn sách này giúp bạn trả lời câu hỏi đó với nhiều pattern JavaScript và các phương pháp luyện tập hay nhất.

Cách tiếp cận tốt nhất để phát triển ứng dụng bằng JavaScript là gì? Cuốn sách này giúp bạn trả lời câu hỏi đó với nhiều pattern JavaScript và các phương pháp luyện tập hay nhất. Nếu bạn là một lập trình viên có kinh nghiệm đang tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan đến đối tượng, chức năng, kế thừa và các loại ngôn ngữ cụ thể khác, thì các abstraction và template trong hướng dẫn này là lựa chọn lý tưởng, cho dù bạn đang viết code client-side, server-side hay desktop application bằng JavaScript.