×

High Performance JavaScript

Download Our FREE File!
Nếu bạn là một lập trình viên, bạn sẽ sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng web có độ tương tác nhanh chóng.

Nếu bạn là một lập trình viên, bạn sẽ sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng web có độ tương tác nhanh chóng. Vấn đề là tất cả các dòng code JavaScript đó đều có thể làm chậm hiệu suất ứng dụng của bạn. Cuốn sách này mang lại các kỹ thuật và chiến lược giúp bạn loại bỏ vấn đề tắc nghẽn hiệu suất trong quá trình phát triển. Bạn sẽ tìm hiểu cách cải thiện thời gian thực hiện, tải xuống, tương tác với DOM, vòng đời trang và hơn thế nữa.