×

Android Programming for Beginners

Download Our FREE File!
Dành cho những người mới sử dụng JAVA và lập trình Android. Tác giả cung cấp hơn 40 ứng dụng nhỏ trong suốt cuốn sách để đi cùng với lời giải thích đơn giản và rõ ràng về các chủ đề. Từ Android Studio đến JAVA đến vòng đời sản phẩm, cuốn sách này bao gồm tất cả các khái niệm cơ bản bạn cần nắm để bắt đầu xây dựng ứng dụng Android đầu tiên của mình.

Dành cho những người mới sử dụng JAVA và lập trình Android. Tác giả cung cấp hơn 40 ứng dụng nhỏ trong suốt cuốn sách để đi cùng với lời giải thích đơn giản và rõ ràng về các chủ đề. Từ Android Studio đến JAVA đến vòng đời sản phẩm, cuốn sách này bao gồm tất cả các khái niệm cơ bản bạn cần nắm để bắt đầu xây dựng ứng dụng Android đầu tiên của mình.