×

You Don’t Know JS - Kyle Simpson

Download Our FREE File!
You Don’t Know JS (tạm dịch: "Bạn chả biết gì về JS!") của Kyle Simpson – một series sách mà bạn nên xem là kinh thánh cho JavaScript. Bất cứ nhà phát triển JavaScript nào cũng nên đọc nó

You Don’t Know JS (tạm dịch: "Bạn chả biết gì về JS!") của Kyle Simpson – một series sách mà bạn nên xem là kinh thánh cho JavaScript. Bất cứ nhà phát triển JavaScript nào cũng nên đọc nó. Tác giả thậm chí còn cung cấp toàn bộ bản sao của mỗi cuốn sách trực tuyến nếu bạn muốn đọc nó miễn phí trên GitHub. Bạn sẽ mất kha khá thời gian để có thể tiêu thụ hết chúng nhưng chúng sẽ củng cố cho bạn kiến thức về một số phần phức tạp nhất của JavaScript.