×

Clean Code - Robert C. Martin

Download Our FREE File!
Robert C. Martin - tác giả của cuốn sách Clean Code (tạm dịch: "Code sạch") được nhắc đến với sự tôn kính từ cộng đồng phần mềm.

Robert C. Martin - tác giả của cuốn sách Clean Code (tạm dịch: "Code sạch") được nhắc đến với sự tôn kính từ cộng đồng phần mềm. Thậm chí, ông còn được đặt biệt danh là “Bác Bob” và nổi tiếng với nhiều cuộc thảo luận về việc viết code gọn và dễ đọc. Sau khi đọc cuốn sách này, các lập trình viên có thể dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về lý do tại sao code lại được viết theo cấu trúc như vậy. Nguyên tắc của “Bác Bob” sẽ cho phép bạn phân biệt được giữa code tốt và xấu, cũng như cách làm sạch code của mình.