×

7 Languages in 7 Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages - Bruce Tate

Download Our FREE File!
Khả năng học nhanh các ngôn ngữ mới cho phép lập trình viên trở nên thực sự cạnh tranh trong thị trường công nghệ hiện nay. Cuốn sách 7 Languages in 7 Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages (tạm dịch: “7 ngôn ngữ trong 7 tuần: Hướng dẫn thực dụng để học ngôn ngữ lập trình”) của Bruce Tate sẽ giúp bạn hiểu nhanh code của những ngôn ngữ lập trình mới, ngay cả khi bạn không có kế hoạch trở thành một người đa ngôn ngữ (làm chủ nhiều ngôn ngữ).Khả năng học nhanh các ngôn ngữ mới cho phép lập trình viên trở nên thực sự cạnh tranh trong thị trường công nghệ hiện nay. Cuốn sách 7 Languages in 7 Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages (tạm dịch: “7 ngôn ngữ trong 7 tuần: Hướng dẫn thực dụng để học ngôn ngữ lập trình”) của Bruce Tate sẽ giúp bạn hiểu nhanh code của những ngôn ngữ lập trình mới, ngay cả khi bạn không có kế hoạch trở thành một người đa ngôn ngữ (làm chủ nhiều ngôn ngữ). Điểm mấu chốt để học 7 ngôn ngữ trong 7 tuần là tập trung vào kiến thức tổng quát. Điều này cho phép lập trình viên so sánh và đối chiếu ngôn ngữ lập trình nào tốt hơn cho từng trường hợp. Nếu bạn tò mò về 7 ngôn ngữ được trình bày trong cuốn sách Khả năng học nhanh các ngôn ngữ mới cho phép lập trình viên trở nên thực sự cạnh tranh trong thị trường công nghệ hiện nay. Cuốn sách 7 Languages in 7 Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages (tạm dịch: “7 ngôn ngữ trong 7 tuần: Hướng dẫn thực dụng để học ngôn ngữ lập trình”) của Bruce Tate sẽ giúp bạn hiểu nhanh code của những ngôn ngữ lập trình mới, ngay cả khi bạn không có kế hoạch trở thành một người đa ngôn ngữ (làm chủ nhiều ngôn ngữ). Điểm mấu chốt để học 7 ngôn ngữ trong 7 tuần là tập trung vào kiến thức tổng quát. Điều này cho phép lập trình viên so sánh và đối chiếu ngôn ngữ lập trình nào tốt hơn cho từng trường hợp. Nếu bạn tò mò về 7 ngôn ngữ được trình bày trong cuốn sách

Khả năng học nhanh các ngôn ngữ mới cho phép lập trình viên trở nên thực sự cạnh tranh trong thị trường công nghệ hiện nay. Cuốn sách 7 Languages in 7 Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages (tạm dịch: “7 ngôn ngữ trong 7 tuần: Hướng dẫn thực dụng để học ngôn ngữ lập trình”) của Bruce Tate sẽ giúp bạn hiểu nhanh code của những ngôn ngữ lập trình mới, ngay cả khi bạn không có kế hoạch trở thành một người đa ngôn ngữ (làm chủ nhiều ngôn ngữ).

Điểm mấu chốt để học 7 ngôn ngữ trong 7 tuần là tập trung vào kiến thức tổng quát. Điều này cho phép lập trình viên so sánh và đối chiếu ngôn ngữ lập trình nào tốt hơn cho từng trường hợp. Nếu bạn tò mò về 7 ngôn ngữ được trình bày trong cuốn sách gồm những ngôn ngữ nào thì đó là Clojure, Haskell, Io, Prolog, Scala, Erlang và Ruby.

Bằng việc sử dụng cách tiếp cận 7 tuần này, bạn sẽ được học hỏi hoặc nhớ lại, các mô hình lập trình đã phát triển theo thời gian. Nhiều người có thế mạnh chọn ngôn ngữ phù hợp nhất để giải quyết các kiểu thách thức cụ thể. Những người khác chứng minh vai trò của các kỹ sư trong những năm gần đây và sau đó cùng nhau quyết định cách cũ là nhàm chán và cách mới là "cách duy nhất" để code.

Ví dụ, lập trình JavaScript có thể được thực hiện theo hàm, định hướng đối tượng hoặc thủ tục. Cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho bạn học các ngôn ngữ tập trung hơn và tham gia sâu hơn vào cách mỗi ngôn ngữ thực hiện các mẫu thiết kế chung.