×

JavaScript the Good Parts - Douglas Crockford

Download Our FREE File!
Hiện nay, JavaScript đang phát triển rất nhanh. Nhanh tới mức mà một số người bỏ qua việc học nền tảng cơ bản và tập trung vào việc làm chủ các framework và thư viện. Trong cuốn sách JavaScript the Good Parts (tạm dịch: “Phần tốt của JavaScript”) của Douglas Crockford, bạn sẽ quay trở lại các vấn đề cơ bản, tìm hiểu về nền tảng JavaScript và những sai lầm cần tránh.

Hiện nay, JavaScript đang phát triển rất nhanh. Nhanh tới mức mà một số người bỏ qua việc học nền tảng cơ bản và tập trung vào việc làm chủ các framework và thư viện. Trong cuốn sách JavaScript the Good Parts (tạm dịch: “Phần tốt của JavaScript”) của Douglas Crockford, bạn sẽ quay trở lại các vấn đề cơ bản, tìm hiểu về nền tảng JavaScript và những sai lầm cần tránh.

Do bởi có rất nhiều thư viện và framework, các lập trình viên phần mềm cần phải có khả năng đánh giá nhanh chóng. Cuốn sách này phục vụ như một hướng dẫn thực tiễn tốt nhất. Ngay cả khi bạn quyết định không làm theo tác giả, việc hiểu quá trình ra quyết định của Douglas sẽ giúp bạn đánh giá tốt hơn về code của người khác. Nó sẽ giúp bạn tinh chỉnh khả năng nói ra những gì bạn không thích và nói rõ lý do tại sao. Việc hiểu tại sao nên tránh một số lĩnh vực của JavaScript cũng giúp bạn tạo ra phần mềm tốt hơn và suy nghĩ nhiều hơn về các mẫu thiết kế chịu sự kiểm soát của thời gian.