×

Think and Grow Rich - Napoleon Hill

Download Our FREE File!
Thành công trong phát triển phần mềm luôn song hành với thành công trong cuộc sống. Các nguyên tắc mà bạn có thể học hỏi và xem ví dụ thực tế trong cuốn sách Think and Grow Rich (tạm dịch: "13 nguyên tắc làm giàu") của Napoleon Hill sẽ giúp bạn thành công hơn.

Thành công trong phát triển phần mềm luôn song hành với thành công trong cuộc sống. Các nguyên tắc mà bạn có thể học hỏi và xem ví dụ thực tế trong cuốn sách Think and Grow Rich (tạm dịch: "13 nguyên tắc làm giàu") của Napoleon Hill sẽ giúp bạn thành công hơn. Thành tựu cá nhân và nghề nghiệp đòi hỏi một quá trình tư duy hiệu quả và định hướng thành công. Cuốn sách này đã được xuất bản gần một thế kỷ trước, nhưng những câu chuyện của nó vẫn mang tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới tận ngày nay.