×

The Mythical Man-month

Download Our FREE File!
Đây là một cuốn sách về khủng long trong ngành IT? Đùa đấy! Nó là một cuốn sách khá nổi tiếng (Không thua Kinh Thánh) trong giới manager và PM ngành IT. Như lời cuốn sách đã nói: Máy tính có thể thay đổi, nhưng con người thì không.

Đây là một cuốn sách về khủng long trong ngành IT? Đùa đấy! Nó là một cuốn sách khá nổi tiếng (Không thua Kinh Thánh) trong giới manager và PM ngành IT. Như lời cuốn sách đã nói: Máy tính có thể thay đổi, nhưng con người thì không. Bằng chứng là những điều cuốn sách nói cách đây 30 năm bây giờ vẫn còn đúng trong ngành phần mềm:

  • Phép tính man-month: 1 project cần 3 người là trong 4 tháng tức 3 x 4=12 man month. Nếu tính theo cách bình thường thì 6 người sẽ cần 12/6 = 2 tháng. Tuy nhiên, man-month là một thứ kì quái, thêm người vào dự án chưa chắc sẽ tăng tốc độ dự án (Thời mình làm bên FSoft lắm cụ ko biết điều này >.<).

  • Vấn nạn document: Việc quản lý document rất mất thời gian và vô cùng phức tạp, có 1 số dự án document còn dài + rắc rối hơn cả code (Thời nay áp dụng Agile thì đỡ…).