×

Don’t make me think

Download Our FREE File!
Một cuốn sách rất hay về thiết kế giao diện. Nó đưa ra một quy tắc rất đơn giản và hữu dụng trong thiết kế UI: Người dùng rất lười, hãy thiết kế sao cho người dùng ít suy nghĩ nhất. Cuốn sách không hướng dẫn cách thiết kế đẹp, nhưng hướng dẫn cách thiết kế đơn giản nhất, dễ sử dụng nhất, đỡ tốn công sức người dùng.

Một cuốn sách rất hay về thiết kế giao diện. Nó đưa ra một quy tắc rất đơn giản và hữu dụng trong thiết kế UI: Người dùng rất lười, hãy thiết kế sao cho người dùng ít suy nghĩ nhất. Cuốn sách không hướng dẫn cách thiết kế đẹp, nhưng hướng dẫn cách thiết kế đơn giản nhất, dễ sử dụng nhất, đỡ tốn công sức người dùng.

Sách còn hướng dẫn một số control nên dùng khi thiết kế web: form, checkbox, radio, dropdown, … và cách sử dụng những control này hợp lý. Ngoài ra còn có 1 câu chuyện về “1 button đáng giá 500.000$” trong sách, về sự đắt giá của thiết kế UI. Chỉ thêm 1 nút vào trang web có thể tăng doanh thu lên đến 500.000$ trong 1 năm, các bạn có thể tìm hiểu đọc thử.