×

Making Games with Python & Pygame

Download Our FREE File!
Đây là cuốn sách lập trình hướng dẫn sử dụng thư viện trò chơi Pygame trên ngôn ngữ lập trình Python. Điểm đặc biệt thu hút các bạn ở cuốn sách này đó là cuốn sách này sẽ giới thiệu bạn các chương trình, các game trước rồi sau đó mới giải thích các khái niệm được ứng dụng như thế nào trong game đó tạo nên sự hứng thú khi đọc và tìm hiểu.

Đây là cuốn sách lập trình hướng dẫn sử dụng thư viện trò chơi Pygame trên ngôn ngữ lập trình Python. Điểm đặc biệt thu hút các bạn ở cuốn sách này đó là cuốn sách này sẽ giới thiệu bạn các chương trình, các game trước rồi sau đó mới giải thích các khái niệm được ứng dụng như thế nào trong game đó tạo nên sự hứng thú khi đọc và tìm hiểu.

Bạn nên đọc các lần lượt các chương của sách theo thứ tự. Mỗi chương trong cuốn sách này sẽ tập trung vào một chương trình trò chơi và đều giải thích rõ ý nghĩa các đoạn mã lệnh của trò chơi. Bạn sẽ gặp lại nhiều lần cùng khái niệm trong nhiều ứng dụng khác nhau, nhưng thường các khái niệm sẽ được giải thích kỹ nhất ở chương đầu tiên. Cuốn sách này rất tuyệt cho những ai muốn tự học Python qua lập trình game.