×

Test Driven Development with Python

Download Our FREE File!
Test Driven Development with Python sẽ đưa bạn qua lần lượt các giai đoạn xây dựng web trong thực tế với Python, bạn sẽ được biết thêm rất nhiều điều từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng, sử dụng Javascript đến các công cụ test như Selenium với các chủ đề nâng cao như NoSQL, Web Sockets và lập trình async.

Test Driven Development with Python sẽ đưa bạn qua lần lượt các giai đoạn xây dựng web trong thực tế với Python, bạn sẽ được biết thêm rất nhiều điều từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng, sử dụng Javascript đến các công cụ test như Selenium với các chủ đề nâng cao như NoSQL, Web Sockets và lập trình async. Sách không những hướng dẫn bạn lập trình với Python mà con giúp bạn hiểu phương pháp phát triển ứng dụng và làm thế nào để có những mã lệnh phong cách, chuyên nghiệp.